Muelles y Resortes Bosch S.L


Avís legal
En aquest document trobarà tota la informació necessària sobre els serveis i productes que ofereix MUELLES Y RESORTES BOSCH S.L a través de la pàgina web www.muellesbosch.com (d'ara endavant, el Lloc web). Li convidem a llegir-les amb deteniment i a consultar-les sempre que vulgui.

Pot dirigir-se a nosaltres a l'adreça de correu electrònic calidad@muellesbosch.com . Estarem encantats d'atendre-li.

 

1. Qui som?

La pàgina web www.muellesbosch.com (d'ara endavant, el Lloc web) és un domini en internet titularitat de Muelles y Resortes Bosch, S.L. (d'ara endavant Muelles Bosch ). Les dades identificatives de Muelles Bosch són:

  • C.I.F.: B58117805
  • C/ Ausias March, 188. 08205, SABADELL (Barcelona), España
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

Posem a la seva disposició el Lloc web per a facilitar-li l'accés a la informació sobre els nostres serveis, productes i tarifes, i perquè, si escau, pugui contactar-nos.

 

2. Acceptació de les condicions d'ús

Navegant pel Lloc web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades en l'Avís Legal, Política de Privacitat i en la Política de cookies.

Per a adaptar els textos legals del Lloc web als continguts de la mateixa a cada moment, ens reservem el dret a modificar l'Avís Legal, Política de Privacitat i la Política de cookies.

 

3. Accés al Lloc web i informació sobre Muelles Bosch

L'accés al Lloc web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris.

Aquest Lloc web té com a objectiu fonamental la difusió dels serveis i productes de Muelles Bosch , així com facilitar informació de la pròpia empresa.

A través del Lloc web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis i productes que puguin ser del seu interès, així com per a donar resposta a consultes relacionades amb Muelles Bosch , per la qual cosa vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui en el Lloc web sigui veraç, precisa i accessible.

Aquest Lloc web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifrat SSL o bé TLS. Podrà identificar que la connexió és xifrada perquè la barra d'adreça del navegador canvia de "http://" a "https://" i pel símbol de cadenat en la seva barra de direcció del navegador. Si està activat el xifrat SSL o TLS, les dades que vostè ens transmeti no podran ser llegits per tercers.

Muelles Bosch , no pot garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i falta d'actualització d'aquests continguts al més aviat possible.

 

4. Normes d'Ús

Volem que la nostra web sigui un lloc agradable per a tots. Per això, en navegar per ell, es compromet a utilitzar-ho de conformitat amb la llei, els bons costums i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat del contingut del Lloc web i a no emprar-lo per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona la pàgina Web s'utilitzarà únicament per als serveis que ofereix Muelles Bosch .

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap mena d'explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc web, reconeix i accepta que és l'únic responsable de l'ús que realitzi d'aquest, i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc web.

Per això, entre altres activitats, l'usuari es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

b) No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

c) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L'usuari serà l'únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin com a conseqüència d'un incompliment per part seva.

 

5. Enllaços

Si desitja enllaçar el Lloc web en qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap supòsit es permet enllaçar el Lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d'aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre Muelles Bosch , i el lloc des del qual vinculi al Lloc web, per la qual cosa no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, links, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la present pàgina Web), són titularitat de Muelles Bosch , i s'hagin degudament llicenciats al seu favor, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d'explotació del Lloc web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte en la capçalera del present Avís legal), amb independència de les finalitats que li moguin. Així mateix, queda prohibit eliminar les dades identificatives de Muelles Bosch , com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d'ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que pugi al Lloc web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de l'ús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

El fet que no li sol·licitem que cessament de realitzar un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l'exercici de les accions legals que puguin correspondre'ns.

 

7. Responsabilitats pel funcionament de la web

És important que recordi que li correspon a vostè tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics nocius. A pesar que Muelles Bosch , s'esforça per mantenir el Lloc web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, no podem garantir la seva completa absència.

Així mateix, Muelles Bosch no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei.

 

8. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

Muelles Bosch , vela per l'exactitud de les dades que apareixen publicats en el Lloc web. Si us plau, si detecta algun error en aquests, posi's en contacte amb nosaltres en l'adreça de correu electrònic calidad@muellesbosch.com.

No obstant això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzats en la seva última versió. Sempre que fos possible, l'informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada en el Lloc web. Així mateix, Muelles Bosch , no serà responsable de l'error en l'accés a diferents pàgines del Lloc web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

Muelles Bosch , no serà responsable del mal ús que els usuaris del Lloc web puguin fer del Lloc web o els seus continguts, ni d'aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat o al present Avís legal. Així mateix, Muelles Bosch , declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer en el Lloc web a llocs d'internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre aquests.

 

9. Durada de les condicions d'ús

Per a adaptar el text legal a la realitat del Lloc web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, per la qual cosa li recomanem consultar-lo amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

 

10. Li convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la seva disposició el correu electrònic calidad@muellesbosch.com perquè l'utilitzi sempre que tingui algun dubte, consulta o comentari, tant del contingut de la web, com en relació als termes legals d'aquesta.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc web, li agrairíem que el posi en coneixement de Muelles Bosch en la direcció anteriorment referida.

 

11. Normativa aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L'ús dels serveis del present lloc web, suposa l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d'altres textos que puguin estar en el present lloc web, es resoldrà en els Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (tret que existeixi un conflicte protegit per Llei, en aquest cas seria d'aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

 

Política de Privacitat

 

1. Qui és el responsable del tractament de les dades?
2. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
3. Quina informació tractem?
4. Amb quina finalitat tractarem les dades?
5. A quins destinataris es comuniquen les dades?
6. Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?
7. Com protegim les dades dels nostres usuaris?
8. Cookies
9. Modificacions
10. Legislació aplicable
 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE Muelles y Resortes Bosch, S.L. (d’ara endavant Muelles Bosch ).
FINALITAT Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, així com la correcta prestació dels serveis sol·licitats i la resolució de dubtes i consultes. També, enviament d'informació sobre productes i serveis. Les dades seran conservades mentre existeixi relació entre les parts.
LEGITIMACIÓ Consentiment de l'interessat.
DESTINATARIS Muelles Bosch no cedirà les dades dels usuaris a tercers, excepte obligació legal o que es trobi en una relació contractual, per a això s'establiran les clàusules de confidencialitat corresponents i se sol·licitarà autorització prèvia a l'usuari.
DRETS Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament i altres drets que s'expliquen en l'apartat 6 (ENLLAÇ).

 


1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

Identitat Muelles y Resortes Bosch, S.L. (d'ara endavant Muelles Bosch )
Domicili C/ Ausias March, 188. 08205, SABADELL (Barcelona), España
Telèfon 93 710 49 38
Correu electrònic calidad@muellesbosch.com

 


2. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és l'execució del formulari en la Web de Muelles Bosch (Contacti amb nosaltres). Aquest formulari el realitza l'interessat i amb això dóna el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals. Aquestes dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb l'única finalitat de gestionar les relacions que establim amb els usuaris a través de la Web de Muelles Bosch .

 


3. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris, que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es recopila com exposem a continuació.

a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: Muelles Bosch recopila i emmagatzema certa informació que l'usuari introdueix en la Web de Muelles Bosch o que li facilita de qualsevol altra manera.

 

Sol·licitud d'informació La informació que l'usuari ens facilita quan requereix informació en la Web de Muelles Bosch (apartat ¨Contacte¨). Això és, nom i correu electrònic.
Qualitat de dades L'usuari haurà de garantir, tant enfront de Muelles Bosch com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través de la Web de Muelles Bosch . Això implica que totes les dades personals i informacions facilitats han de ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l'usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi a dita tercera a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.
Modificació de dades L'usuari haurà de notificar a Muelles Bosch qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.

 

 

b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:

 

Dades derivades de l'ús de la Web Muelles Bosch recol·lecta les dades derivades de l'ús de la Web per part de l'usuari cada vegada que aquest interactua amb la Web.
Dades derivades de les “cookies” Muelles Bosch utilitza cookies per a facilitar la navegació als seus usuaris.

 

 

4. Amb quina finalitat tractarem les dades?

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Prestació de serveis Per a aquells serveis o informació que l'usuari sol·liciti a través del formulari de contacte (Contacti amb nosaltres) en la Web Muelles Bosch.
Missatges promocionals amb opció de cancel·lació Amb el consentiment de l'usuari, Muelles Bosch podrà utilitzar les dades personals que obtinguem per a enviar e-mails comercials relacionats amb els nostres productes i els serveis que prestem. En tot cas, es pot evitar l'enviament de nous e-mails comercials sol·licitant-lo en l'adreça de correu electrònic calidad@muellesbosch.com o mitjançant el link que apareix en el cos de cadascun dels e-mails que enviem i conseqüentment, Muelles bosch cessarà immediatament en l'enviament de la citada informació. Comunicació operativa del servei Podrem utilitzar les dades personals que l'usuari ens facilita per a realitzar comunicacions via correu electrònic sobre l'operativa del servei.
Transmissió de dades a tercers (excepcions) • En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que Muelles Bosch col·labori amb tercers.
• Quan Muelles Bosch tingui autorització expressa i inequívoca per part de l'usuari.
• Quan se sol·liciti per part d'autoritat competent en l'exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).
• Si ho requereix una normativa.
Territori El servei realitzat per Muelles Bosch s'efectua des d'Espanya.


Per quant temps conservarem les dades?
Muelles Bosch conservarà les dades personals de l'usuari el temps necessari per a: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat, complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordenis pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, mentre que li enviem informació i l'interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.

 


5. A quins destinataris es comuniquen les dades?

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, les dades de caràcter personal que Muelles Bosch recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l'objecte definit en la Web de Muelles bosch. Per a la consecució d'aquest objectiu i la correcta prestació del servei Muelles Bosch podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:

- Previ requeriment legal, Muelles Bosch podrà compartir informació amb organismes d'autoritats executives i/o tercers respecte a peticions d'informació relatives a recerques de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.

- Amb el consentiment de l'usuari: a part del que s'estableix anteriorment, s'informarà l'usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades en la Web de Muelles Bosch  (per ex.: amb finalitats comercials), a fi de que tingui l'oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d'una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

 


6. Quins drets té l’usuari enfront de les dades que facilita?

L'usuari podrà exercir davant Muelles Bosch els següents drets:

- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

- Dret a sol·licitar la seva rectificació (dades inexactes) o supressió (quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits).

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Dret a oposar-se al tractament. Muelles Bosch deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'exercici dels drets citats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l'usuari acrediti la seva identitat.

Per a exercitar els citats drets previstos en la legislació, l'usuari pot dirigir-se a Muelles Bosch a través del correu electrònic calidad@muellesbosch.com o mitjançant escrit dirigit a l'adreça que consta en l'apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:

- Nom i cognoms de l'interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d'aquests documents.

- Indicació del domicili de l'interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar). L'usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades/Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

 


7. Com protegim les dades dels nostres usuaris?

Muelles Bosch informa l'usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per a garantir la seguretat de les seves dades, a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats d'aquests.

Tal com s'ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web de Muelles Bosch no seran cedits a altres entitats o empreses per a ser emprats per a les seves pròpies finalitats. No obstant això, algunes empreses subcontractades per Muelles Bosch podrien tenir accés a les dades personals i informació personal, sempre sota l'exclusiu control de Muelles bosch, amb l'única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web de Muelles bosch.

 


8. Cookies

Muelles Bosch l'informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. En accedir a la Web de Muelles Bosch el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita, millorant o facilitant l'experiència de navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies.

La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d'aquesta forma, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

 


9. Modificacions

Muelles Bosch es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l'usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d'estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

 


10. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L'ús dels serveis del present lloc web, suposa l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Data d'última actualització: octubre de 2018

 

Associats a:
Muelles y Resortes Bosch S.L Muelles y Resortes Bosch S.L
Certificats amb:
Muelles y Resortes Bosch S.L
Donant suport a
Muelles y Resortes Bosch S.L