Muelles y Resortes Bosch S.L

Muelles y Resortes Bosch S.L

El què és especial és la nostra especialitat


Muelles y Resortes Bosch S.L

Muelles y Resortes Bosch, és una empresa familiar, fundada l’any 1957, a partir de l’experiència i formació adquirida entre els fabricants pioners de molles de Catalunya.

 
La meva missió és, oferir un servei de fabricació de molles i resorts metal.lics que doni compliment a les necessitats dels nostres clients, consolidant la nostra especialitat en les series petites i mitjanes, mitjançant la millora dels nostres processos productius i l’increment del valor afegit.

En aquests més de 60 anys, BOSCH ha consolidat la seva presencia en la major part de sectors industrials, augmentant la seva capacitat tecnològica, adaptant-se a les exigències i necessitats dels nostres clients, i potenciant la seva presencia en els mercats internacionals.

L’experiència empresarial acumulada i el Compromís de dues generacions unides, asseguren, en el futur,  la continuïtat del projecte industrial.

BOSCH, té com a base de la seva política, el treball sobre els VALORS  del respecte de l’entorn, de la seguretat en el treball, de la confidencialitat en la informació  que disposa, i de l’actuació des de tots els valors ètics i morals. Igualment treballa des de el respecte i compliment de totes les obligacions legals i reglamentàries de la seva activitat.

Associats a:
Muelles y Resortes Bosch S.L Muelles y Resortes Bosch S.L
Certificats amb:
Muelles y Resortes Bosch S.L
Donant suport a
Muelles y Resortes Bosch S.L